Copyright

De foto’s en teksten vallen onder het auteursrecht. Zonder toestemming van de rechthebbende is het derden niet toegestaan om foto’s of teksten van VakantieNieuws.nl over te nemen.

Eigen foto’s

Op VakantieNieuws.nl wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van eigen foto’s. Deze mogen niet overgenomen worden door derden. Publicaties binnen andere media, zowel gedrukt als digitaal, is expliciet verboden tenzij er schriftelijke toestemming gegeven is door VakantieNieuws.nl of door de fotograaf die de foto gemaakt heeft.

Foto’s van derden

Bij een aantal artikelen op VakantieNieuws.nl worden foto’s van derden gebruikt. Dit kunnen persfoto’s zijn, stockfoto’s of andere foto’s waarvan de eigenaar al dan niet onder bepaalde voorwaarden toestemming tot het gebruik van de foto’s verleend heeft. Indien deze foto’s door derden gebruikt mogen worden dan staan de licentievoorwaarden bij het betreffende artikel vermeld.

Teksten

Het is niet toegestaan om de op VakantieNieuws.nlo gepubliceerde teksten over te nemen. Onder het auteursrecht valt ook het beperkt herschrijven van de gepubliceerde teksten. Een uitzondering is het gebruik van maximaal 100 woorden uit een artikel met daarbij een duidelijk zichtbare bronvermelding, inclusief een hyperlink naar het originele artikel.

RSS-feeds

Het is toegestaan om een beperkt deel van VakantieNieuws.nl door middel van een zogenaamde RSS-feed op externe sites te tonen. Wél getoond mogen worden: de titels en een introductie van maximaal 150 leestekens. Het laden van complete teksten en/of afbeeldingen is expliciet niet toegestaan!